uploads/services/images/meza-inventarizacija-un-taksacija-1.jpg

Meža inventarizācija un taksācija visā Latvijā

Profesionāla sertificētu taksatoru komanda

Izstrādātas 694 taksācijas 4890 hektāru platībā

Augsta precizitāte un atbildība

Nosūtīt pieteikumu

Profesionāla sertificētu taksatoru komanda

Izstrādātas 694 taksācijas 4890 hektāru platībā

Augsta precizitāte un atbildība

Zvani 8877 un uzzini vairāk
Nosūtīt pieteikumu

Kas ir meža inventarizācija un taksācija?

Meža inventarizācija ļauj iegūt informāciju par meža stāvokli, koku sugām, pieguļošiem purviem, koku pieaugumu un augšanas gaitu, kokaudzes veidu, sastāvu, vecumu, augstumu un citiem parametriem. Inventarizācijas rezultātā izveidojam vai papildinām jūsu meža apsaimniekošanas plānu apstiprināšanai mežniecībā.

Atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, meža īpašniekam ir jāveic meža inventarizācija vismaz reizi 20 gados un materiālus jāiesniedz Valsts meža dienestā. Informācija par jūsu mežu tiek iekļauta Mežu valsts reģistrā.

Kādos gadījumos ir nepieciešama meža inventarizācija?

Ja vēlaties veikt saimniecisko darbību mežā, veikt koku ciršanu.

Ja vēlaties sagatavot piedāvājumu meža īpašuma pārdošanai.

Ja esat kļuvis par meža īpašnieku, bet meža īpašums pēdējā laikā nav inventarizēts.

Lai saņemtu atlaides nekustamā īpašuma nodoklim par uzturētajām jaunaudzēm un teritorijām, kurās konstatētas īpaši aizsargājamās sugas vai biotopi.

Lai veiktu atmežošanu – meža pārveidošanu par lauksaimniecības zemi utml.

Lai pretendētu uz Eiropas Savienības vai Latvijas valsts līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža taksācijas un apsaimniekošanas plāns – jūsu meža īpašuma galvenais dokuments

Meža inventarizācijas lieta jeb meža apsaimniekošanas plāns ietver datus par zemes un meža platību, meža zemes sadalījumu kvartālos un nogabalos, mežaudžu un nogabalu sadalījumu pēc valdošajām koku sugām, vecuma klasēm, augšanas apstākļu tipiem. Šis plāns palīdzēs īstenot tālredzīgu meža izmantošanas un atjaunošanas stratēģiju un taktiku.

Meža inventarizācijas process – ar ko jārēķinās īpašniekam?

Lai uzsāktu darbu, no jums nepieciešams zemes robežu plāns (kopija) un Mežu valsts reģistrā pieejamie aktuālie dati par jūsu mežu, ko varat saņemt jūsu mežniecībā.

Meža inventarizācijas veicējs jeb taksators izstaigā un izpēta mežu. Pirms šīs vizītes iesakām izstāstīt mūsu speciālistam jūsu saimnieciskos plānus, kas palīdzēs mums kvalitatīvāk novērtēt mežu.

Taksators detalizēti apraksta un uzzīmē meža zemju, mežaudžu plānu ar meža nogabaliem - atsevišķām saimnieciskās plānošanas vienībām. Katrā nogabals ietver kokus un kokaudzes ar līdzīgām pazīmēm, kuri prasa vienotu apsaimniekošanas darbību.

Kā veidojas meža taksācijas cenas?

Ar kādām izmaksām jārēķinās, plānojot meža taksāciju? 

Taksācijas cenu ietekmēs meža īpašuma platība, atrašanās vieta, atsevišķo zemes gabalu skaits īpašumā, kā arī tas, vai inventarizācija tiek veikta pirmo reizi vai atkārtoti.

Zvani 8877 un uzzini vairāk
Nosūtīt pieteikumu

Kāpēc izvēlēties “Dižozols” meža inventarizāciju un taksāciju?

Mēs pret šo darbu izturamies ar lielu cieņu, jo mežu taksācija ietver vairākas zinātnes nozares – matemātiku vērtēšanas un aprēķinu izstrādē, fiziku mērinstrumentu konstruēšanā un lietošanā, dendroloģiju un botāniku mežaudžu daudzveidības izpratnē, kā arī ekoloģiju, ģeodēziju, augsnes zinātni, ekonomiku u.c.

“Dižozola” ekspertu komandai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze nozarē, mūsu speciālisti ir sertificēti meža inventarizācijas veicēji ar gudru skatu nākotnē par jūsu meža īpašuma potenciālu. Piedāvājam pieteikties bezmaksas konsultācijai un izstaigāt jūsu īpašumu kopā ar mūsu zinošajiem ekspertiem, kuri pastāstīs par meža stāvokli un nepieciešamajiem darbiem tajā. Nodrošinām pilnīgu caurspīdīgumu visā inventarizācijas un novērtēšanas procesā. Aplūko video atsauksmes par mums!

Sazinies ar mums
Nodzēst
Maksimālais failu skaits: 5.
Atļautie formāti: JPG, PNG, GIF, PDF.
Kopējais failu apjoms: 10MB
* Obligāti aizpildāmie lauki.
Citi pakalpojumi
Mežs, saules stari

Meža un lauksaimniecības īpašumu iegāde

Izvērtējam un iegādājamies gan izstrādātas, gan neizstrādātas mežu platības. 

Apskatīt

Mežu apsaimniekošana

Pilna cikla meža apsaimniekošana pēc Skandināvijas modeļa – sākot no meža atjaunošanas līdz mežistrādei un koku realizācijai. Ieskaties, kā mēs rūpējamies par mežiem!

Apskatīt
Apaļkoku kaudze

Apaļkoka iepirkšana

Dižozols izstrādātie rīki ļauj izvēlēties izdevīgāko sortimentu un gala pieņemšanas vietu, lai realizētu pilnīgi visus apaļkokus, kuri atrodas krautuvē, garantējot labākās cenas mūsu klientiem.

Apskatīt
Loģistikas mašīna

Loģistikas pakalpojumi

Esam izstrādājuši unikālu inovāciju nozarē - tiešsaistes rīku, kas palīdz plānot efektīvāko katra sortimenta piegādi līdz pieņemšanas vietai un vienlaikus garantē maksimālu drošību, ļaujot izsekot līdzi katras kravas kustībai.

Apskatīt

Jaunaudžu kopšana

Koku stādīšana un jaunaudžu kopšana jūsu meža vērtības celšanai. Uzziniet vairāk par Dižozols piedāvātajiem meža atjaunošanas pakalpojumiem un to cenām!

Apskatīt
SākumsPar mums
Copyright © 2017 - 2021 Dizozols, LCC