Mežu apsaimniekošana

Mežs

Mēs piedāvājam pilna cikla meža apsaimniekošanu pēc modernizēta Skandināvijas modeļa, kas sevī ietver pilnīgi visus mežu apsaimniekošanas darbus - sākot no meža dokumentācijas sagatavošanas, turpinot ar meža sagatavošanu mežizstrādei, koksnes realizāciju un pabeidzot ar meža atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu. Šis ir labākais pakalpojums, ko varam sniegt mežu saimniekiem, jo tas garantē maksimālo iespējamo ieguvumu no meža gan kubatūras, gan finansiālajā ziņā, pilnīgu caurspīdīgumu katrā darbībā un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, saglabājot meža zemi savā īpašumā paaudzēm ilgi.

Mūsu pieredze rāda, ka pilna cikla apsaimniekošanas klienti iegūst vidēji par 20% vairāk, nekā pārdodot cirsmu vai īpašumu. Tieši tādēļ, lai arī no sava meža saņemtu maksimumu, piesakieties bezmaksas konsultācijai, izstaigājiet savu īpašumu kopā ar mūsu pieredzējušajiem ekspertiem, saņemiet mežu apsaimniekošanas plānu un izdariet pareizo izvēli, lai padarītu savu mežu par rentablu investīciju ar augošu vērtību. 

Zvani 8877 un uzzini vairāk
Nosūtīt pieteikumu

Skandināvijas modelis

Uzņēmuma Dižozols valdes priekšsēdētājs Juris Andžejevskis stāsta par modernizēta Skandināvijas mežu apsaimniekošanas modeļa priekšrocībām.

Bilžu galerija
Sazinies ar mums

Pilna cikla mežu apsaimniekošanas priekšrocības

Meža zeme paliek klienta īpašumā. Tas ir būtiski, jo tā nodrošinās finansiālu ieguvumu gan šodien, gan nākotnē.

Šis ir veids, kura rezultātā tiek iegūts no īpašuma maksimālais labumus gan kokmateriālu, gan naudas daudzuma ziņā, saglabājot to saviem bērniem un mazbērniem nākamajās paaudzēs. Turklāt zemes vērtība tikai turpinās pieaugt.

Aptuvenais saņemtās naudas daudzums par kokiem būs ekvivalents tam, ko saņemsiet pārdodot visu meža īpašumu, jo, šī brīža tirgus situācijā, meža zeme tiek vērtēta ļoti zemu, bieži vien vērtība ir tikai sausajiem meža zemes tipiem, turklāt samaksa ir zem reālās tirgus vērtības.

Ja Dižozols uzņemas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, mežam tiek piesaistīta zinošu ekspertu komanda.

Pareiza meža apsaimniekošana būtiski palielina meža vērtību nākotnē.

Galavārds pieder klientam – visi plānotie darbi, procesi, kokmateriālu cenas un realizācijas vietas tiek saskaņotas ar klientu PIRMS katra darba uzsākšanas.

Līgumu var slēgt uz jebkādu sadarbības ilgumu.

Līgumu var slēgt par jebkādu pakalpojumu klāstu un apjomu.

Klients uzreiz tiek nodrošināts ar personīgo meža apsaimniekošanas un mežizstrādes konsultantu, kas spēs atbildēt uz visiem jautājumiem un palīdzēs virzīt darbus.

Šis pakalpojuma līgums garantē maksimālu caurspīdību, jo klients saņem uzmērījuma aktus no neatkarīgiem koksnes uzmērītājiem gala pieņemšanas vietās. 

Nav nepieciešams izdot papildus naudu, lai veiktu dastošanu, jo klients no sava meža iegūst maksimālo iespējamo cenu par visiem izstrādātajiem kokiem to nodošanas brīdī.

Visas pakalpojumu cenas tiek atrunātas līgumā.

Klients var saņemt drošības avansu pirms mežizstrādes uzsākšanas.

Dižozols piedāvāto pakalpojumu klāsts

Darbi, kas veicami pirms mežizstrādes uzsākšanas

 • Meža īpašuma apsekošana dabā.
 • Kvalificēta speciālista piemeklēšana.
 • Robežstigu izveidošana / tīrīšana.
 • Kupicu / robežzīmju izveidošana / atjaunošana.
 • Meža taksācija / Meža inventarizācija / Nogabalu raksturojošie rādītāji.
 • Meža inventarizācijas lieta (Meža apsaimniekošanas plāna) sagatavošana un apstiprināšana mežniecībā.
 • Cirsmu stigošana.
 • Cirsmu skiču izgatavošana.
 • Koku caurmēra mērījumu veikšana.
 • Iesnieguma koku ciršanai sagatavošana un iesniegšana Valsts meža dienestā.
 • Vērtējuma sagatavošana.

Darbi, kas veicami mežizstrādes laikā

 • Cirsmu izstrādes plāna sagatavošana (piemeklējot labākos risinājumus sortimenta izveidē, kubatūras iegūšanā un izstrādes plānošanā, lai iegūtu maksimāli augstākās cenas).
 • Cirsmu robežu iezīmēšana, izcērtamo koku atzīmēšana, ekoloģisko koku atzīmēšana.
 • Cirsmu un koku sagatavošana zāģēšanai (atbilstoši cirsmas izstrādes veidam – kopšanas cirte, izlases cirte, sanitārā cirte, kailcirte utt.).
 • Atbilstošākās mežistrādes tehnikas veida izvēle.
 • Krautuvju un izvešanas ceļu atrašana un saskaņošana.
 • Kokmateriālu izvešana no cirsmas līdz krautuvei.
 • Loģistika – maršrutu plānošana un kokmateriālu transportēšana uz gala pieņemšanas punktiem.
 • Atskaišu sagatavošana par nodotajiem kokmateriāliem.
 • Krautuvju sakopšana.
 • Risu līdzināšana, meliorācijas sistēmu sakārtošana (ja tiek veidotas pārbrauktuves ūdenstilpnēm).

Darbi, kas veicami pēc mežizstrādes

 • Meža / izcirtumu atjaunošana, koku stādīšana.
 • Koka stādu pārdošana / piegāde.
 • Bezmaksas meža monitorings, slēdzot līgumu uz laiku, ilgāku par 5 gadiem.
 • Jaunaudžu kopšana.
Citi pakalpojumi
Apaļkoku kaudze

Apaļkoka tirdzniecība

Unikālie Dižozols izstrādātie rīki ļauj izvēlēties izdevīgāko sortimentu un gala pieņemšanas vietu, lai realizētu pilnīgi visus apaļkokus, kuri atrodas krautuvē, garantējot labākās cenas mūsu klientiem.

Apskatīt
Mežs, saules stari

Meža īpašumu iegāde

Izvērtējam un iegādājamies gan izstrādātas, gan neizstrādātas mežu platības no privātpersonām, juridiskām personām un brokeriem.

Apskatīt
Loģistikas mašīna

Loģistikas pakalpojumi

Esam izstrādājuši unikālu inovāciju nozarē - tiešsaistes rīku, kas palīdz plānot efektīvāko katra sortimenta piegādi līdz pieņemšanas vietai un vienlaikus garantē maksimālu drošību, ļaujot izsekot līdzi katras kravas kustībai.

Apskatīt
SākumsInovācijas
Copyright © 2017 - 2019 Dizozols, LCC