Mežu apsaimniekošana

Mežu saimniekiem piedāvājam pilna cikla meža apsaimniekošanu pēc modernizēta Skandināvijas modeļa, kas sevī ietver pilnīgi visus meža apsaimniekošanas darbus - sākot no meža dokumentācijas sagatavošanas, turpinot ar meža sagatavošanu mežizstrādei, koksnes realizāciju un pabeidzot ar meža atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu.

Šis ir drošākais un ilgstpējīgākais pakalpojums, ko meža saimnieks var sniegt savam īpašumam, jo klientam tiek garantēts:

 • Personīgais mežu apsaimniekošanas un mežizstrādes konsultants, kas regulāri sniegs atbildes uz visiem jautājumiem un uzmanīgi sekos līdzi procesu norisei;
 • Drošība visos notiekošajos procesos - mēs sadarbojamies ar neatkarīgiem uzmērītājiem, sekojam līdzi visiem procesiem un pēc nepieciešamības nodrošinam videonovērošanas kameras kokmateriālu krautuvēs;
 • Pilnīgs caurspīdīgums, uzrādot klientam trešo pušu pavadzīmes un sniedzot iespēju sekot līdzi visiem notiekošajiem procesiem tiešsaistē - personīgajā Klienta kabinetā;
 • Maksimālais iespējamais ieguvums no meža - gan kokmateriālu, gan finansiālā ziņā;
 • Ilgtspējīga apsaimniekošana, saglabājot mežu skaistu un jaunu savas dzimtas īpašumā paaudzēm ilgi.

 

Piesakies bezmaksas konsultācijai un izstaigā savu īpašumu kopā ar mūsu zinošiem ekspertiem, kas pastāstīs par meža stāvokli un nepieciešajiem darbiem tajā, kā arī atbildēs uz visiem interesējošiem jautājumiem. Pēc tikšanās saņemsi detalizētu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas plānu, kas ir pielāgots esošai situācijai un klienta personīgajām vēlmēm.

Izvēlies gudrāku meža apsaimniekošanu - labākai nākotnei!  

 

Dižozols - atbildīgi pret cilvēku un dabu

Zvani 8877 un uzzini vairāk
Nosūtīt pieteikumu

Skandināvijas modelis

Dižozols valdes priekšsēdētājs Juris Andžejevskis stāsta par modernizēta Skandināvijas mežu apsaimniekošanas modeļa priekšrocībām mežu īpašniekiem:

Bilžu galerija
Sazinies ar mums

Pilna cikla mežu apsaimniekošanas priekšrocības

Meža zeme paliek klienta un tā dzimtas īpašumā, kas spēs nodrošināt finansiālu ieguvumu ilgtermiņā.

Šis ir veids, kura rezultātā tiek iegūts no īpašuma maksimālais labumus gan kokmateriālu, gan naudas daudzuma ziņā, saglabājot to saviem bērniem un mazbērniem nākamajās paaudzēs. Turklāt zemes vērtība tikai turpinās pieaugt.

Aptuvenais saņemtās naudas daudzums par kokiem būs ekvivalents tam, ko saņemsiet pārdodot visu meža īpašumu, jo, šī brīža tirgus situācijā, meža zeme tiek vērtēta ļoti zemu, bieži vien vērtība ir tikai sausajiem meža zemes tipiem, turklāt samaksa ir zem reālās tirgus vērtības.

Ja Dižozols uzņemas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, mežam tiek piesaistīta zinošu ekspertu komanda.

Pareiza meža apsaimniekošana būtiski palielina meža vērtību nākotnē.

Galavārds pieder klientam – visi plānotie darbi, procesi, kokmateriālu cenas un realizācijas vietas tiek saskaņotas ar klientu PIRMS katra darba uzsākšanas.

Līgumu var slēgt uz jebkādu sadarbības ilgumu.

Līgumu var slēgt par jebkādu pakalpojumu klāstu un apjomu.

Klients uzreiz tiek nodrošināts ar personīgo meža apsaimniekošanas un mežizstrādes konsultantu, kas spēs atbildēt uz visiem jautājumiem un palīdzēs virzīt darbus.

Šis pakalpojuma līgums garantē maksimālu caurspīdību, jo klients saņem uzmērījuma aktus no neatkarīgiem koksnes uzmērītājiem gala pieņemšanas vietās. 

Nav nepieciešams izdot papildus naudu, lai veiktu dastošanu, jo klients no sava meža iegūst maksimālo iespējamo cenu par visiem izstrādātajiem kokiem to nodošanas brīdī.

Visas pakalpojumu cenas tiek atrunātas līgumā.

Klients var saņemt drošības avansu pirms mežizstrādes uzsākšanas.

Dižozols piedāvāto pakalpojumu klāsts

Darbi, kas veicami pirms mežizstrādes uzsākšanas

 • Meža īpašuma apsekošana dabā.
 • Kvalificēta speciālista piemeklēšana.
 • Robežstigu izveidošana / tīrīšana.
 • Kupicu / robežzīmju izveidošana / atjaunošana.
 • Meža taksācija / Meža inventarizācija / Nogabalu raksturojošie rādītāji.
 • Meža inventarizācijas lieta (Meža apsaimniekošanas plāna) sagatavošana un apstiprināšana mežniecībā.
 • Cirsmu stigošana.
 • Cirsmu skiču izgatavošana.
 • Koku caurmēra mērījumu veikšana.
 • Iesnieguma koku ciršanai sagatavošana un iesniegšana Valsts meža dienestā.
 • Vērtējuma sagatavošana.

Darbi, kas veicami mežizstrādes laikā

 • Cirsmu izstrādes plāna sagatavošana (piemeklējot labākos risinājumus sortimenta izveidē, kubatūras iegūšanā un izstrādes plānošanā, lai iegūtu maksimāli augstākās cenas).
 • Cirsmu robežu iezīmēšana, izcērtamo koku atzīmēšana, ekoloģisko koku atzīmēšana.
 • Cirsmu un koku sagatavošana zāģēšanai (atbilstoši cirsmas izstrādes veidam – kopšanas cirte, izlases cirte, sanitārā cirte, kailcirte utt.).
 • Atbilstošākās mežistrādes tehnikas veida izvēle.
 • Krautuvju un izvešanas ceļu atrašana un saskaņošana.
 • Kokmateriālu izvešana no cirsmas līdz krautuvei.
 • Loģistika – maršrutu plānošana un kokmateriālu transportēšana uz gala pieņemšanas punktiem.
 • Atskaišu sagatavošana par nodotajiem kokmateriāliem.
 • Krautuvju sakopšana.
 • Risu līdzināšana, meliorācijas sistēmu sakārtošana (ja tiek veidotas pārbrauktuves ūdenstilpnēm).

Darbi, kas veicami pēc mežizstrādes

 • Meža / izcirtumu atjaunošana, koku stādīšana.
 • Koka stādu pārdošana / piegāde.
 • Bezmaksas meža monitorings, slēdzot līgumu uz laiku, ilgāku par 5 gadiem.
 • Jaunaudžu kopšana.
Citi pakalpojumi
Apaļkoku kaudze

Apaļkoka tirdzniecība

Unikālie Dižozols izstrādātie rīki ļauj izvēlēties izdevīgāko sortimentu un gala pieņemšanas vietu, lai realizētu pilnīgi visus apaļkokus, kuri atrodas krautuvē, garantējot labākās cenas mūsu klientiem.

Apskatīt
Mežs

Meža īpašumu iegāde

Izvērtējam un iegādājamies gan izstrādātas, gan neizstrādātas mežu platības no privātpersonām, juridiskām personām un brokeriem.

Apskatīt
Loģistikas mašīna

Loģistikas pakalpojumi

Esam izstrādājuši unikālu inovāciju nozarē - tiešsaistes rīku, kas palīdz plānot efektīvāko katra sortimenta piegādi līdz pieņemšanas vietai un vienlaikus garantē maksimālu drošību, ļaujot izsekot līdzi katras kravas kustībai.

Apskatīt
SākumsInovācijas
Copyright © 2017 - 2020 Dizozols, LCC