8877
28005579

Ir labi zināt, kas Tev piederSaimnieki uzticas Dižozols

Saņemt piedāvājumu

Pakalpojumi

Izvēlies tevi interesējošo pakalpojumu

Mežu apsaimniekošana

Efektīva un ilgtspējīga meža apsaimniekošana iekļauj caurskatāma meža apsaimniekošanas plāna izstrādi saskaņā ar meža īpašnieka interesēm.

Cirsmu iegāde

Pērkam cirsmas un ciršanas tiesības visā Latvijā, nodrošinot bezmaksas novērtējumu, individuālu pieeju un labākās tirgus cenas.

Meža īpašumu iegāde

Pērkam meža īpašumus un lauksaimniecības zemi. Rūpējamies par ilgtspējīgu zemes izmantošanu un atbildīgu apsaimniekošanu.

Misija

Mainīt veidu, kādā meža īpašnieki raugās uz savu īpašumu, iedrošinot no katra meža iegūt maksimālo vērtību gan šodien, gan nākotnē.

Vīzija

Būt Latvijā lielākajam meža apsaimniekošanas uzņēmumam, kas vislabāk izprot un īsteno katra mežsaimnieka vajadzības.

Vērtības

Aizrautība – izdarīt vairāk nekā cerēts, ātrāk nekā plānots un labāk nekā gaidīts.
Atbildība - pret klientiem un darbiniekiem – cieņpilna un godīga sadarbība.
Attīstība – vienmēr meklēt jaunus avotus uzņēmuma un sadarbības ilgtspējai.

Atbildīgi pret cilvēku un dabu

Dižozols vienmēr pielāgojas klientu vajadzībām, piedāvājot labāko risinājumu.

12 gadu
pieredze nozarē
22 000 ha
sakoptu un atjaunotu mežu
1722
apmierinātu klientu

Raksti

Aktualitātes nozarē un uzņēmumā

Meža inventarizācija

Palīgs meža apsaimniekošanā

Gribu pārdot mežu?!

Var pārdot mežu nepārdodot zemi. Kā?

Ciršu veidi: kopt, veikt izlasi vai nocirst pavisam?

Kā organizēt meža ciršanu?