8877
28005579

Kā organizēt meža ciršanu?

Pievienots: 01.10.2023 15:00

Ar motorzāģi rokās pa taisno uz mežu var doties vien tad, ja plānots sazāģēt kādu nokaltušu koku malkā. Bet, kad padomā apjomīga meža ciršana ar mērķi iegūt kokmateriālu un saņemt pēc iespējas augstāku atlīdzību, jāķeras pie meža ciršanas plāna izveides.

Plāno laikus!

Jāatceras, ka CA izsniegšanas termiņš VMD vien var aizņemt 30 dienas. Ja vēl nepieciešama jauna meža inventarizācija – atkal 30 dienas. Papildus jāpierēķina laiks, kas vajadzīgs, lai sagatavotu mežu ciršanai. Kopā tas ir ļoti laikietilpīgi, tāpēc par visu ir jādomā savlaicīgi un arī brīdi, kamēr tiek gaidīts CA, vajadzētu izmantot lietderīgi.

  • Pirmkārt, racionāli izvērtēt, kuru no meža ciršanas posmiem – zāģēšanu, kokmateriāla izvešanu un aizvešanu līdz pieņemšanas punktiem – būs pa spēkam noorganizēt pašam un kur būs nepieciešams piesaistīt papildspēkus.
  • Otrkārt, izpētīt kādas ir aktuālās cenu tendences koku sugai, kas aug tavā mežā, un saprast, kādu kokmateriālu sortimentu varēs no tā izzāģēt. Vienai koku sugai var būt daudzveidīgs sortiments, un katram no šiem sortimentiem ir savas kvalitātes prasības, noteikts garums un cena. Piemēram, no bērza var iegūt malku, papīrmalku, taru, finieri u. c.
  • Taču tirgū ir bijusi situācija, kad bērza papīrmalkas cena ir vienāda vai pat lielāka par bērza finiera cenu, kaut gan finiera kvalitātes prasības ir krietni augstākas. Tāpēc nav nozīmes mežā sazāģēt augstvērtīgu sortimentu, ja tirgū pēc tā nav pieprasījuma vai pārdošanas cena ir pārāk zema. Nozāģēt koku nav sarežģīti, svarīgi to gudri realizēt. Bieži vien tieši pareizi saplānoti sortimenti ir panākuma atslēga lielākai peļņai.
  • Treškārt, pieņemt lēmumu, vai šobrīd ir pareizais laiks un pareizā tirgus situācija, lai veiktu mežā ciršanu!

OBLIGĀTAIS MINUMUMS

1. Spēkā esoša meža inventarizācija – derīga 20 gadus (tas nozīmē, ka 2003. gada meža inventarizācija vēl ir derīga līdz 2023. gada 31. decembrim.)
2. Katram meža nogabalam ir noteikts pieļaujamais cirtes veids.
3. Dabā nogabals sagatavots ciršanai, ja plānota:
kailcirte pēc vecuma - stigošana + skice
kailcirte pēc caurmēra - stigošana + caurmēra mērījums + skice
izlases cirte pēc caurmēra - caurmēra mērījums
Citādi izlases un kopšanas cirtēm nekāda papildu dokumentācija nav vajadzīga.
4. Aizpildīts iesniegums koku ciršanai (pieejama veidlapa).
5. Iesniegums kopā ar pielikumiem (skice, stigojums un/vai caurmēra mērījums) iesniegts Valsts meža dienestā (VMD), lai saņemtu atļauju
6. Apmaksāta valsts nodeva atbilstoši iesniegumā norādītajam cirtes veidam.
7. Saņemts CA.

Īstā brīža jautājums

Kokmateriālu tirgus spēj piedzīvot ļoti strauju cenu kāpumu un kritumu īsā laika periodā. Tāpēc ir kļūdaini par meža ciršanu atcerēties un steigt organizēt brīdī, kad kokmateriālu cenas pēkšņi sākušas augt. Visticamāk – ātri noreaģēt neizdosies!

CA atkarībā no cirtes veida izsniedz uz diviem vai trim kalendārajiem gadiem, atsevišķos gadījumos – uz vienu. Var šķist, ka laika diezgan, bet papildus, plānojot meža ciršanu, ir jāņem vērā meža īpašuma individuālās īpatnības. Piemēram, ja mežs atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – katru gadu no 15.marta līdz 31.jūlijam ir jārēķinās ar sezonālo klusumu, kad aizliegti mežsaimnieciskie darbi. Vai – ja mežs aug slapjos, kūdrainos apstākļos, izstrāde būs veicama vien gada sausajā laikā vai lielā sasalumā.

Tāpat jāizvērtē, vai pie meža īpašuma pienāk ceļš vai arī kokmateriālu izvešana būs jāorganizē pāri kaimiņa labības laukam, kas nozīmē vien dažus mēnešus gadā, kad tur nekas neaug.

Šo atceroties, ir iespējams laikus sagatavoties. Ja to dara pirmo reizi, tas var aizņemt vairāk laika nekā nozares speciālistiem. Un nevar taču sazāģēt kokmateriālu un pusgadu to turēt krautuvē pie meža, gaidot labāku cenu. Sazāģētais no meža ir jāizved un jārealizē pēc iespējas ātrāk, jo tas var sākt zilēt, pelēt vai kā citādi bojāties, kas ievērojami samazinās kokmateriāla vērtību.

Tomēr ilgi meža ciršanu arī nevajadzētu atlikt. Pēc CA derīguma termiņa beigām būs vajadzīgs jauns apliecinājums, kas nozīmē papildu izdevumus. Turklāt kopš šī gada maksa jeb valsts nodeva par šīs atļaujas izsniegšanu kļuvusi ievērojami dārgāka: par kailcirti platībā līdz 0,5 ha – 30 eiro, par kailcirti platībā virs 1 ha – 70 eiro, savukārt kopšanas un izlases cirtēm nepārsniegs 30 eiro. Papildus jāņem vērā, ka vienā apliecinājumā iekļauj ne vairāk kā trīs viena veida cirtes.

Ar šo gadu ir arī papildināti noteikumi par meža atjaunošanu. Turpmāk veicot kailcirti pēc caurmēra, mežs ir jāatjauno 3 gadu laikā un tikai sējot vai stādot. Minimālais koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas: priedei ir 2000 koku uz 1 ha; pārējām koku sugām – 1500 koku uz 1 ha.

Piesaisti padomdevēju!

Lielākoties meža īpašnieki bez zināšanām tomēr izvēlas meža ciršanu uzticēt profesionāļiem. Taču pieredze, ko meža īpašnieks iegūs, patstāvīgi plānojot, organizējot un veicot meža ciršanu, būs neatsverama. Tā viesīs daudz lielāku izpratni un skaidrību par nozarē notiekošo, un turpmāk sava meža pārvaldība šķitīs saprotamāka. Tomēr jāņem vērā, ka tāpat bez palīdzības no malas neiztikt.

Piemēram, meža inventarizāciju drīkst sagatavot sertificēts taksators, tāpat ir ar skicēm un caurmēru mērījumiem. Tāpēc, apgūstot meža ciršanas posmus, ir svarīgi atrast un izveidot labu sadarbību ar nozares speciālistiem.

Tas var būt kā uzņēmums, tā arī privātpersona – kāds, kas sniegs tikai konsultāciju vai palīdzēs veikt jau konkrētus darbus. Jāatrod savs padomdevējs, kuram uzticēties un kurš būs zinošs visos meža apsaimniekošanas darbos – no brīža, kad jāpaskaidro meža īpašniekam, kas meža inventarizācijā vispār rakstīts, līdz pat meža nociršanai.

Citi jaunumi

Meža inventarizācija

Palīgs meža apsaimniekošanā

Gribu pārdot mežu?!