8877
28005579

Mežu apsaimniekošana

Efektīva un ilgtspējīga meža apsaimniekošana ietver caurspīdīgu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi saskaņā ar meža īpašnieka interesēm.

Nodrošinām:

  • Sākotnējo novērtējumu
  • Vienošanos par sadarbību
  • Samaksu pirms darbu uzsākšanas
  • Iespēju saņemt avansu

Saņemt piedāvājumu

Mežu apsaimniekošana - ko tā iekļauj?

Pilna cikla apsamniekošana iekļauj juridisko jautājumu risināšanu un dokumentu sagatavošanu, meža sagatavošanu mežizstrādei, faktisko mežizstrādi, koksnes pārdošanu un meža atjaunošanu. Katra sadarbība tiek pielāgota individuāli, ņemot vērā katra meža īpašnieka vajadzības, intereses un situāciju.

Arī katrs mežs ir individuāls, tādēļ, lai nodrošinātu pielāgotu apsaimniekošanas plānu un precīzu tā izpildi, piešķiram personīgu apsaimniekošanas konsultantu, kurš veic uzmanīgu procesu pārvaldību katrā norises posmā, ļaujot meža īpašniekam gūt maksimālo peļņu no īpašuma.

Saņemt piedāvājumu

Pielāgots sadarbības modelis

Meža īpašums ir vērtība, kas prasa rūpes un profesionāli saimniecisku pieeju ikvienā darbībā.

Meža īpašniekam ir jāspēj gūt ekonomiski augstāko peļņu, īstenojot savas ieceres un plānus. Kvalitatīvi atjaunotam un koptam mežam ir jāsniedz sabiedrisks un ekoloģisks pienesums, ļaujot arī nākamajām paaudzēm gūt labumu no mežiem Latvijā.

Mums rūp mežu nākotne Latvijā, tāpēc iestājamies par gudri apsaimniekotiem, koptiem mežiem, ceļot ne tikai meža īpašnieka ekonomisko, bet arī sabiedrības labklājību.

Saņemt piedāvājumu
Zvans/Aizpildīta anketa
pieteikuma saņemšanai
Piedāvājums
pamatojoties uz pieteikumu
Konsultācija
piedāvājuma sagatavošanai
Sadarbība
pēc abpusējas vienošanās
Sazinies

Izvēlies gudrāku meža apsaimniekošanu - labākai nākotnei!

Dižozols - atbildīgi pret cilvēku un dabu