8877
28005579

Cirsmu un ciršanas tiesību iegāde

Mežistrādi veicam pie augstākajām apaļkoka cenām, tas ļauj meža īpašniekam nopelnīt šodien, saglabājot mežu savā īpašumā.

Nodrošinām:

  • Cirsmas vērtības novērtēšanu

  • Samaksu pirms darbu uzsākšanas

  • Iespēju saņemt avansu

  • Cirsmas sakopšanu pēc izstrādes

  • Pēc vienošanās - koku stādīšanu

Saņemt piedāvājumu

Cirsmas pārdošana - ko tas nozīmē meža īpašniekam?

Cirsmas izstrāde ir daļa no ilgtspējīgas meža kopšanas un attīstīšanas, kas ļauj meža īpašniekam nopelnīt un turpināt meža apsaimniekošanas ciklu, paturot zemi savā īpašumā.

Svarīgi ir ne tikai sagatvot cirsmas izstrādes plānu, kas ļauj uzlabot meža atjaunošanās spēju un ražīgumu ilgtermiņā, bet arī izvēlēties partneri, kura tehniskā bāze un biznesa modelis spēj nodrošināt meža īpašniekam saimnieciski izdevīgāko darījumu.

Mūsu speciālisti ne vien sniedz profesionālus padomus cirsmas un ciršanas tiesību jautājumos, bet arī bezmaksas atbalstu juridisko jautājumu risināšanā.

Saņemt piedāvājumu
Zvans/Aizpildīta anketa
pieteikuma saņemšanai
Piedāvājums
pamatojoties uz pieteikumu
Konsultācija
piedāvājuma sagatavošanai
Sadarbība
pēc abpusējas vienošanās
Sazinies

Izvēlies gudrāku meža apsaimniekošanu - labākai nākotnei!

Dižozols - atbildīgi pret cilvēku un dabu