8877
28005579

Dižozols privātuma politika

Interneta vietnes www.dizozols.ir īpašnieks un uzturētājs ir SIA “Dizozols”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203227482, turpmāk – “Dizozols”, kas darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018).

Informācijas saņemšana

Piesakoties informācijas saņemšanai no Dizozols, vai aizpildot interneta vietnē esošos laukus sadaļā: “Sazinies ar mums”, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē vai jebkādā citādā veidā. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

SIA Dizozols apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • līguma saistību izpildei;
 • jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu apkalpošanai un tās uzlabošanai
 • biznesa plānošanai un analītikai (statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, datu kvalitātes nodrošināšanai, tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai)
 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (darījumu apliecinošo dokumentu saglabāšanai, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos)
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs (Klienti) tiek informēti brīdī, kad tiek iesniegti attiecīgi dati Dizozols.

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus, sniegt pakalpojumus un uzlabot interneta vietnes saturu, savukārt Jums saņemt mūsu pakalpojumus un kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Interneta vietnē Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, savukārt klātienē, telefoniski, elektroniski vai pa pastu saņemtie Jūsu personas dati tiek izmantoti normatīvajos aktos noteikto Dizozols leģitīmo mērķu sasniegšanai un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai Jums.

Dizozols leģitīmie mērķi un intereses ir:

 • komercdarbības veikšana
 • pakalpojumu sniegšana
 • līguma saistību izpildes nodrošināšana
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus
 • reklamēt savus pakalpojumus
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Kā interneta vietnes www.dizozols.ir lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese. Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm.

Dizozols var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni vai citā veidā tos Jūs esat iesnieguši Dizozols, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, Dizozols prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu. Dizozols var tikt uzlikts par pienākumu nodot privātpersonu datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Atteikšanās

Pamatojoties uz Jūsu atstāto ziņu interneta vietnē www.dizozols.ir, Jums tiks atsūtīts e-pasts no Dizozols . Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu/informācijas saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Dizozols, par to nosūtot rakstisku paziņojumu uz tās juridisko adresi vai e-pastu info@dizozols.ir.

Personas dati, kurus nododiet Dizozols saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un līgumattiecību nodibināšanu nav atsaucami un Dizozols tos apstrādā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā, ne īsāku termiņu, kā līdz līgumattiecību izbeigšanai ar Jums.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Dizozols pakalpojumiem, Dizozols veic saskaņā ar klienta piekrišanu vai, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm gadījumos, kad to atļauj normatīvie akti.
Klients piekrišanu Dizozols komerciālo paziņojumu saņemšanai var sniegt Dizozols mājas lapā, aizpildot lauku “sazinies ar mums” un sarunas laikā ar Dizozols darbinieku, kā arī parakstot apliecinājumu par komerciālu paziņojumu saņemšanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās).

Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@dizozols.ir;
 • zvanot uz Dizozols vienoto tālruņa numuru 8877;

Dizozols pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Par Klienta izteikto viedokli aptaujās, ja Klients atstāj savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), Dizozols var ar viņu sazināties saistībā ar Klienta sniegto Dizozols pakalpojumu novērtējumu, izmantojot atstāto kontaktinformāciju.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes www.dizozols.ir lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

Datu integritāte un drošība

Dizozols veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst nozares standarta drošības prasībām, kas ļauj aizsargāt Jūsu datus. Dizozols izmanto mūsdienu tehnoloģiju iespējas un izmanto tādus drošības pasākumus kā ugunsmūri, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programma un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt sazinoties ar mums e-pastā info@dizozols.ir vai pa tālruni 8877. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam. Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi - kādi Jūsu personas dati ir Dizozols rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē (Dizozols juridiskajā adresē), uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Dizozols glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • kamēr no Jūsu puses nav izteikta atteikšanās no turpmākās saziņas un/vai jaunumu saņemšanas ;
 • ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums;
 • kamēr Dizozols vai Jūs varat īstenot savas leģitīmās intereses;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, Grāmatvedības likumā noteiktie termiņi dažādu finanšu dokumentu uzglabāšanai).
 • Pēc tam, kad nepastāv neviens no datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, Jūsu personas dati tiek dēsti.

Hipersaites uz citām vietnēm

Internetveitne www.dizozols.ir var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.youtube.com u.c.), ko neuztur Dizozols. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. Dizozols nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Dizozols apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@dizozols.ir vai pa tālruni 8877.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Dizozols”, reģistrācijas Nr. 40203227482, juridiskā adrese: Ūnijas iela 8 k7, Rīga, LV - 1084.

Redakcijā, kas spēkā ar 2023.gada 19.septembri.