8877
28005579

Gribu pārdot mežu?!

Pievienots: 01.10.2023 18:00

Kaut meža pārdošana daudz neatšķiras no jebkura cita nekustamā īpašuma pārdošanas, tomēr ir nianses, kas jāņem vērā. Svarīgākā no tām – atšķirībā, piemēram, no lauksaimniecības zemes, koksnes tirgus un līdz ar to meža cena var būt ļoti mainīga.

Mežu var pārdot dažādi: kā cirsmu, augošus kokus vai kā meža īpašumu. Piedāvājot tirgū cirsmu, saimnieks jau ir parūpējies par meža sagatavošanu ciršanai un ieguvis ciršanas apliecinājumu. Līdz ar to cirsmas pircējam ir skaidrs izstrādes plāns, kas minēts ciršanas apliecinājumā, platība, un uzreiz pēc iegādes var sākt mežizstrādes darbus.

Ja saimniekam nav nojausma, ar ko sākt, nav brīvu līdzekļu, lai sagatavotu mežu ciršanai, tad var tirgū piedāvāt augošus kokus. Šajā gadījumā izstrādes plānu organizē un izmaksas sedz pircējs.

Gan cirsmas, gan augošu koku pārdošanas rezultātā zeme, uz kuras atrodas mežs, paliek pārdevēja īpašumā. Savukārt, piedāvājot tirgū meža īpašumu, pārdevējs pārdod zemi ar visiem uz tās augošiem kokiem. Līdz ar to īpašuma tiesības pāries pircējam – jaunajam īpašniekam.

Kāpēc pārdod?

Izšķirties par šādu soli nereti mudina dažādas plānotas un arī neparedzētas dzīves situācijas. Piemēram, vēlme investēt, uzlabot finansiālo stāvokli, nepieciešami līdzekļi bērna studijām augstskolā, vajadzīga nauda steidzamiem remontdarbiem. Tikpat labi meža īpašums var kļūt arī par apgrūtinājumu, jo ar gadiem parūpēties par mežu, lai ienākumi neietu zudumā, var kļūt arvien piņķerīgāk.

Ir arī situācijas, kad meža īpašnieks dzīvo vienā Latvijas reģionā, bet mežs atrodas tālu prom, citā novadā. Apsaimniekot mežu šādos apstākļos var izrādīties diezgan izaicinoši gan tāpēc, ka tas prasa vēl vairāk laika, gan arī papildu resursus.

Skaidrs, ka meži ir visas sabiedrības nacionālā bagātība un atjaunojams resurss. Taču tas ir arī meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošs aktīvs jeb resurss, no kā gūt ieņēmumus. Darot to pareizi, mežs nekur nepazudīs un tiks saglabāts nākamajām paaudzēm. To vismaz teorētiski nosaka valsts izdoti likumi un regulējums, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu attīstību valstī.

Kā sagatavoties pārdošanai?

Aizvien ir mežu saimnieki, kas gatavi pārdot īpašumu, bet nav sakārtojuši pašu galveno – īpašuma tiesības. Šādi pārpratumi visbiežāk rodas, kad mežs ir mantots vai saņemts dāvinājumā, bet jaunais saimnieks nav novedis procesu līdz galam vai nezina, kā to izdarīt, proti, nav nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā.

Bez tā nav likumiska apliecinājuma, ka esi īpašnieks un tiesīgs veikt īpašuma pārdošanu. Savukārt meža īpašumam, lai to varētu pārdot, Valsts zemes dienesta (VZD) datubāzē jābūt reģistrētai gan zemes, uz kuras aug mežs, kadastrālajai vērtībai, gan arī mežaudzes – pašu koku – vērtībai. Apskatīt, vai tāda ir, var bez maksas VZD portālā kadastrs.lv ar nosacījumu, ja esi īpašnieks.

Ja meža īpašumam ir veikta vismaz pirmreizējā meža inventarizācija, mežaudzes vērtībai vajadzētu būt reģistrētai. Ja tomēr nav, iegūt to var, iesniedzot pieprasījumu Valsts meža dienestā, ar lūgumu noteikt meža īpašumam mežaudzes vērtību. Saņemtā izziņa jāiesniedz VZD. Kad īpašumtiesības reģistrētas un meža īpašuma dokumentācija kārtībā, vēl neaizmirsti pārliecināties, vai ir derīgs personu apliecinošs dokuments.

Kā pārdot tikai daļu meža īpašuma?

Ja vēlies pārdot tikai daļu no meža īpašuma, teiksim, divus hektārus no tev piederošajiem desmit, tas ir iespējams – būs jāveic īpašuma sadale. Plānotā sadale ir jāuzzīmē, piemēram, zemes robežu plānā vai meža nogabalu plānā, iezīmējot robežu, pa kuru dalīsi īpašumu, un obligāti jāiesniedz saskaņošanai pašvaldībā.

Pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas jāpiesaista mērnieks – sadali drīkst veikt tikai sertificēts mērnieks. Process nav ātrs, tas var ilgt pat gadu. Te svarīgi ielāgot – sadales rezultātā izveidosies divi jauni meža īpašumi, katrs ar savu kadastra numuru, un, lai veiktu tālāku pārdošanu, katram jaunizveidotajam īpašumam būs nepieciešama jauna meža taksācija (jo mežs 10 ha platībā vairs neeksistē) un mežaudzes vērtība.

Kā pārdot meža īpašumu?

Nekustamā īpašuma tirgus ir samērā stabils un visbiežāk ar augošu tendenci. Bet meža īpašuma gadījumā, pajautājot cenu dažādiem potenciālajiem pircējiem, var iegūt ļoti atšķirīgus piedāvājumus. Taču tas, ja kāds uzņēmums piedāvā augstāku vai – gluži pretēji – zemāku cenu nekā pārējie, uzreiz nav jāuztver kā kaut kas negodīgs.

Kāpēc tā? Raksturojot meža īpašuma vērtību kopumā, tā veidojas no zemes vērtības attiecīgajā reģionā atkarībā no tās auglības un atrašanās vietas – šī ir īpašuma vērtības stabilā daļa. Taču otra daļa ir mainīgā, ko nosaka koki, kas aug uz šīs zemes, un mežizstrādes apstākļi. Te svarīga ir gan mežā augošo koku sugu aktuālā cena tirgū, gan paredzamā mežizstrādes cena (kāda tehnika, iesaistītie cilvēkresursi būs nepieciešami; vai tuvumā ir ceļš; vai mežizstrāde veicama vien noteiktos gada periodos), gan koksnes izvešana no meža un aizvešana uz nodošanas punktiem (transporta izmaksas veido lielu daļu mežizstrādes izdevumu).

Piedāvājumu atšķirība var būt izskaidrojama arī ar to, ka uzņēmumam ir interese darboties tieši konkrētajā reģionā, tāpēc tas gatavs maksāt vairāk, bet varbūt pircēju īpaši interesē tavā mežā pieejamais koksnes sortiments. Vienmēr pārliecinies, vai uzsāktās sarunas ir ar tiešo pircēju.

Diemžēl, kā jau visos tirgos, arī šajā darbojas starpnieki, kas bez tālāka nodoma iegādāties meža īpašumu piesola neadekvāti augstu cenu, sabojājot saimniekam priekšstatu par īpašuma vērtību un izjaucot reālu darījumu. Ja pircējs pēc konkurenta likvidēšanas, sāk samazināt cenu vai neadekvāti ilgi vilcinās ar pirkšanas formalitāšu kārtošanu, tas jau varētu būt signāls, ka darījuma cena ir izdomāta un darījums nenotiks.

Tāpēc, lai pēc iespējas izdevīgāk pārdotu meža īpašumu, nav labākas metodes kā pašam sekot līdzi tirgus tendencēm, veikt izpēti un salīdzināt pircēju cenas. Protams, var izmantot sertificētu vērtētāju pakalpojumus, lai noteiktu pārdodamā meža cenu. Te gan jārēķinās, ka pakalpojums ir maksas un iegūtais vērtējums tomēr būs tikai orientējošs, jo koksnes cenas būs pakļautas tam brīdim, kad novērtējums veikts, bet šis tirgus mēdz piedzīvot straujas pārmaiņas īsā laika periodā.

Taču, zinot, kādas ir tendences, var saprast, kad būtu piemērotākais brīdis pārdošanai. Kā mēdz teikt, labāk pārdot piecas minūtes pirms cenu pīķa nekā piecas pēc – jo tas var būt jau daudz par vēlu. Kad mežs pārdots, nevajadzētu aizmirst par nodokļiem. Labi, ja jau pirms darījuma tev ir skaidrs, vai un cik liela summa tam būs jāatvēl.

Svarīgi saprast un parēķināt

Jā, meža vērtība ilgtermiņā pieaug. Taču tieši tāpat pieaug degvielas cenas, cenas veikalā parastām ikdienas precēm. Tādēļ apgalvojums, ka pirms desmit gadiem mežs maksāja 1000 eiro, bet tagad četrreiz vairāk, ir relatīvs. Pirms desmit gadiem viss bija teju četras reizes lētāks. Jāsaprot, ka par iegūtajiem līdzekļiem, visticamāk, varēs nopirkt tādu pat preču vai pakalpojumu daudzumu.

Citi jaunumi

Meža inventarizācija

Palīgs meža apsaimniekošanā

Var pārdot mežu nepārdodot zemi. Kā?