8877
28005579

Juridiski visdrošākais pakalpojums – pilna cikla mežu apsaimniekošana

Pievienots: 06.11.2018 14:20

Kāpēc tieši pilna cikla mežu apsaimniekošana juridiski ir visdrošākais iespējamais pakalpojums meža īpašniekam?

Pavisam vienkārši – tāpēc, ka uzņēmums, kas piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanu, vēlas būt klienta partneris ilgtermiņā. Tie visbiežāk ir aptuveni 5 gadi, bet dažkārt pat 20–25 gadi. Uzņēmums jau līgumā paredz darbus, kas šajā laikā būs veicami īpašumā, attiecīgi arī plānojot savu darbību.  Vienlaikus klientam jebkurā brīdī ir iespēja lauzt līgumu, ja viņu neapmierina sniegtais pakalpojums.  No tā arī izriet pavisam vienkārša loģika – uzņēmums ir ieinteresēts piegādāt maksimāli labu servisu un pakalpojumus, lai varētu apsaimniekot klienta īpašumu pēc iespējas ilgāk.

Tā, protams, nav vienīgā priekšrocība pilna cikla apsaimniekošanas līgumam. Pati galvenā, protams, ir īpašumtiesību saglabāšana un pilna kontrole pār īpašumu, jo citos darījumu veidos (cirsmu pārdošanā, augošu koku pārdošanā), pēc līguma noslēgšanas meža īpašnieka iespējas ietekmēt turpmākos procesus viņa mežā ir salīdzinoši niecīgas, lai neteiktu, ka to nav vispār. Šeit uzreiz iezīmējas priekšrocība, ko nodrošina Dižozols –klientam tiek garantēta caurspīdīga darbība,  tiek veikta mežistrāde, saskaņojot ar klientu viņa vēlmēs (veicot maksimālo izstrādi, ko pieļauj normatīvie akti, vai tikai tik daudz, lai sakoptu mežu un nodrošinātu tā ilgtspēju). Klientam tiek nodrošināta iespēja sekot līdzi izvesto un realizēto kravu apjomam, saņemot atbilstošus paziņojumus tālrunī, Klienta kabinetā vai elektroniskajā pastā. Kokmateriāli tiek realizēti par attiecīgajā brīdī izdevīgāko cenu, kas netiek definēta līgumā, lai garantētu klientam iespēju saņemt attiecīgajā brīdī maksimālo cenu, par kādu Dižozols realizē kokmateriālus pie kokmateriālu uzpircējiem.

Kādi ir riski cirsmu un augošu koku pirkšanai?

Es tos nedefinētu kā riskus, bet vairāk kā zaudējumus, jo pārdodot cirsmu ar ciršanas tiesībām (jau mežniecībā izņemtu apliecinājumu koku ciršanai) vai augošus kokus un to ciršanas tiesības (pircējs ir tas, kurš pēc līguma noslēgšanas uz meža īpašnieka izsniegta notariāla pilnvarojuma pamata gatavos dokumentus un saņems apliecinājumus koku ciršanai mežā), cena vienmēr būs zemāka nekā realizējot koksni pēc fakta par tobrīd augstāko iespējamo cenu. Pērkot cirsmu vai augošus kokus, pircējs vienmēr nodrošinās pret zaudējumu riskiem – mežs jāapseko dabā un cērtamie koki jānodasto (lai noteiktu kopējo vismaz aptuveno izstrādājamo kubatūru). Tas rada izdevumus – tie tiek ieturēti no cirsmas iegādes vērtības, līdz ar to samazina pirkuma summu. Jānodrošinās arī pret tirgus cenas svārstībām – nopērkot cirsmu vai augošus kokus par vienu cenu, pastāv iespēja, ka jau attiecīgajā kokmateriālu realizācijas brīdī tirgus cena ir zemāka, tādēļ nekad pie cirsmu un augošu koku pirkšanas klientam netiks piedāvāta maksimālā cena. 

Kādi norēķinu veidi jāpieprasa, lai garantētu maksimāli drošus darījumus?

Slēdzot līgumu arī par pilna cikla apsaimniekošanu, vienmēr vajag prasīt kaut daļēju priekšapmaksu – lai tā kalpo kā drošības garants vēl pirms tiek uzsākti mežizstrādes darbi – kā uzņēmuma leģitimitātes apliecinājums. Turklāt līgumā uzreiz vajag paredzēt norēķinu kārtību. Tā var atšķirties atkarībā no klienta vēlmēm, īpašuma izmēra un veicamajiem darbiem, bet uzreiz vajadzētu atrunāt, vai samaksa tiks veikta pēc katras aizvestās kokmateriālu kravas, reizi nedēļā, reizi mēnesī vai tad, kad darbi īpašumā būs pabeigti. 

Pārdodot cirsmas un augošus kokus, vajadzētu izvēlēties visdrošāko norēķinu formātu, lai nevienā brīdī vienlaikus nenodotu savu īpašumu un samaksu par to vienās rokās. Respektīvi – visdrošākais variants būtu vienoties par konkrētu sadarbības modeli – naudas ieskaitīšanu darījuma kontā vai nodošanu glabāšanā notāram līguma slēgšanas brīdī, lai tā atrastos drošībā līdz visu formalitāšu sakārtošanai, nodrošinot īpašniekam pilnīgu drošību.

Uz ko visbiežāk iekrīt īpašnieki un ko ieteiktu pārbaudīt pirms darījumu slēgšanas?

Pilnīgi cilvēcīgi, vēloties saņemt pēc iespējas lielāku summu par darījumu, daudzi klienti nereti sasteigti pieņem labāko piedāvājumu „uz papīra”, nepārbaudot, kā tas veidojies, un pēc tam realitātē ir vīlušies, saprotot, ka tomēr nav saņēmuši lielāko iespējamo summu. „Augstākās cenas” un „zemākās izstrādes izmaksas” ir nozares ēsmas, ar kurām pievilināt klientus. Zinot reālo situāciju, mēs vienmēr iesakām klientiem salīdzināt vismaz 2–3 dažādus piedāvājumus un nesteidzoties pieņemt lēmumu. Vienmēr vajadzētu painteresēties par uzņēmumu – tā reputāciju, pieredzi, apgrozījumu, darbiniekiem. Izanalizēt, vai tiešām uzņēmums, kas īsti nav zināms nozarē un ir ar salīdzinoši nelielu apgrozījumu, varētu piedāvāt labākas cenas nekā tas, kura apgrozījums ir 10 reizes lielāks un kas saņem labākas cenas un piemaksas no sadarbības partneriem koksnes pieņemšanas vietās. Uz kā balstīts viņu piedāvājums? Un vai tiešam gala rezultātā tiks izstrādāta visa solītā koksnes kubatūra?

Un vēl – nekad nesteidzieties, pieņemot lēmumu. Nevajag uzķerties uz mulsināšanu ar konkrētā brīža augstajām pieņemšanas cenām vai zemajām izstrādes izmaksām – jūs pieņemat lēmumus par savu īpašumu – savu un savas ģimenes banku, kas var jums nest ienākumus paaudzēm ilgi, tādēļ esiet gudri un izdariet no savas puses visu iespējamo, lai nodrošinātos, ka saņemat labāko iespējamo pakalpojumu tirgū!

Citi jaunumi

Meža inventarizācija

Palīgs meža apsaimniekošanā

Gribu pārdot mežu?!