8877
28005579

Dižozols ieviestās inovācijas Skandināvijas mežu apsaimniekošanas modelī

Pievienots: 13.10.2018 15:34

1. Dokumentu sagatavošana

1) Pirms sadarbības partnera meklēšanas, vienmēr iesakām:

  • Salīdzināt vismaz divu neatkarīgu taksatoru mērījumus konkrētam mežam. Ja viss ir veikts korekti, tajos nevajadzētu parādīties būtiskām atšķirībām.
  • Salīdzināt vismaz divus neatkarīgus dastojumus. Arī šeit nevajadzētu parādīties būtiskām atšķirībām.
  • Lūgt koksnes cenu izmaiņu tendences dažādos pieņemšanas punktos.

 

2) Gatavojot piedāvājumu mežu apsaimniekošanai, tajā tiek iekļauta šāda informācija:

  • Sugu sortimenti, konkrēta cenakatram no tiem, katrassugas sortimenta apjoms (m3).
  • Izstrādājamā kubatūra katrā meža nogabalā.

 

3) Pirms līguma slēgšanas, meža saimniekam tiek izskaidrots:

  • Ka saimnieks varpārtrauktlīguma darbībujebkurā brīdī, ja viņu neapmierina darbu kvalitāte īpašumā.
  • Kādas būs meža saimnieka iespējas kontrolēt katru darbību savā īpašumā.
  • Kādas atskaites un cik bieži saņems meža saimnieks.

 

2. Izstrāde, kokmateriālu izvešana no meža un drošība krautuvēs

1. Tiek garantētsvisu procesu pilnīgs caurspīdīgums un iespēja sekot līdzi katram posmam.

2. FSC sertifikācija garantē darbu kvalitāti un augstu cenu, jo tas ir Skandināvijas uzstādījums.

3. Ar saimnieku tiek saskaņoti maksimāli izdevīgākie izstrādājamie sortimenti un piegādes punkti ar gala cenām, jo tie līdz pat 30% var ietekmēt kopējo iegūto summu. 

4. Tiek garantēti vairāki uzmērījumi. Pirmais – no koksnes izvedēja brīdī, kad materiāli tiek vesti uz krautuvēm. Otrais – no mežistrādes meistara, kurš pārbauda apjomu krautuvē. Trešais – gala nodošanas vietā. Visiem trīs šiem mērījumiem ir jāsakrīt.

5. Tiek nodrošināta krautuvju vietu saskaņošana ar pašvaldībām, Latvijas Valsts ceļiem un īpašuma kaimiņiem.

6. Katra krautuve tiks aprīkota ar videonovērošanas kamerām un citiem drošības risinājumiem, kas garantē pilnīgu caurspīdīgumu. Šī ir Dižozolsinovācija nozarē.

7. Pēc darbu pabeigšanas tiek sakārtotas krautuvju vietas un izvešanas ceļi.

 

3. Izvešana no krautuves un nodošana piegādes vietās 

1. Izvedot kokmateriālus, lai nodrošinātu maksimālu caurspīdīgumu, mašīnas tiks aprīkotas ar GPS un kamerām, kurām meža īpašnieks var pieslēgties jebkurā brīdī. Šī ir Dižozolsinovācija nozarē. 

2. Lai saimnieks nepārtraukti būtu informēts, viņam automātiski tiek ziņots (īsziņās veidā un Klienta kabinetāmājaslapā) par īpašumā vai ar kokmateriāliem veiktajām darbībām – kad tiek novesti kokmateriāli, cik daudz, uz kuriem piegādes punktiem. Iespējams sekot visām darbībām.

3. Izvēloties izvešanas ceļus, tiek rūpīgi sekots, lai tiktu ievēroti likumdošanā noteiktie ierobežojumi.

4. Saimnieks tiek nodrošināts ar iespēju izvēlēties piegādes vietas, redzot visu iespējamo piegādes vietu pieņemtos sortimentus, aktuālās cenas un uzreiz aprēķinot arī transportēšanas izmaksas. 

5. Katram sortimenta veidam tiek ieteiktas vismaz 2–3 piegādes vietas, lai varētu redzēt, kur konkrētajābrīdī iespējams iegūt maksimumu.

6. Saimniekam tiek izsniegti neatkarīgu uzmērītāju izsniegti uzmērīšanas akti līdzi katrai pavadzīmei.

 

4. Meža atjaunošana

1. Meža atjaunošana ir obligāts priekšnosacījums Skandināvijas mežu apsaimniekošanas modelī, lai mežs būtu saimnieka labklājības avots paaudzēm ilgi.

2. Saimnieks saņem konsultāciju par meža atjaunošanas iespējām – katrai vietai piemērotām koku sugām, to ātraudzību, vērtību un saderību dažādās augsnēs.

3. Jau uzsākot mežistrādes darbus, laicīgi tiek rezervēti koku stādi meža atjaunošanai, lai būtu garantija, ka meža atjaunošanu varētu veikt pēc iecerētā plāna. Nereti, izvēloties mazus uzņēmumus, stādi jāgaida pat vairākus gadus. 

Citi jaunumi

Meža inventarizācija

Palīgs meža apsaimniekošanā

Gribu pārdot mežu?!